Zespół

Kim jesteśmy?

Jesteśmy interdyscyplanarnym zespołem, składającym się z astronomów, inżynierów, automatyków i programistów, w którym komplementarnie łączymy swoje umiejętności we wspólnym celu, jakim jest pasja poznawania nocnego nieba.

Nasz zespół